Dialectology

Books

Gerritsen, M. (1991). Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND) (Vol. Dl. I. Dl. II: Kaarten). Amsterdam: P. J. Meertens-Instituut. Click here for the table of contents, intro and epilogue

De Schutter, G., Gerritsen, M., & van Bree, C. (Eds.). (1990). Dialectsyntaxis. Amsterdam: P. J. Meertens-Instituut.

Gerritsen, M. (Ed.). (1979). Taalverandering in Nederlandse dialekten: honderd jaar dialektvragenlijsten: 1879-1979. Muiderberg: Coutinho. Click here for the table of contents and intro

Articles

Van Hout, Roeland, Kruijsen, Joep, and Gerritsen, Marinel (2014). Exosmosis along the Romance-Germanic language border in Belgium. The diffusion of French borrowings in the Dutch dialects of Haspengouw. In Casesnoves, R., Forcadell, Montserrat, and Gavaldà, Nurià (eds.) Ens queda la paraula. Estudis de lingüistic aplicada en honor a M. Teresa Turell. (p. 197-223). Institut universitari de lingüistica aplicada Universitat Pompeu Fabra: Barcelona.

Palmen, M.-J., Gerritsen, M, Van Bezooijen, R. (2012). The Effect of Interviewers’ and respondents’ Accent and Gender on Willingness to Cooperate in Telephone Surveys. Open Journal of Modern Linguistics, Vol 2, number 4, p. 159-169. Click here for the full text

Gerritsen, M., & Palmen, M.-J. (2007). Effects of agreement in identity between interviewer and  respondents on refusal rate in telephone surveys. In M. Bait & M. C. Paganoni (Eds.), Discourse and Identity in Specialized Communication. Milano: Lubria Edittore, 64-69. Click here for the full text

Gerritsen, M. (2001). The dialectology of Dutch. In S. Auroux, E. F. K. Koerner, H.-J. Niederehe & K. Versteegh (Eds.), History of the Language Sciences, An International handbook of the Evolution of the Study of Language from the Beginnings to the Present. Berlin/New York: De Gruyter, 1536-1553. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1999). Divergence of Dialects in a Linguistic Laboratory near the Belgian-Dutch-German border: Similar dialects under the influence of three different Standard Languages. Language Variation and Change, 11(1), 43-66. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1998b). Het dialect van de stad Utrecht. Bespreking van B.J. Martens van Vliet; met medew. van H. Scholtmeijer, De vollekstaol van de stad Utrecht. Nederlandse Taalkunde, 3(4), 382-383. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1995). Van rijksgrens naar dialectgrens: een onderzoek rondom de Nederlands Duitse staatsgrens. In J. Cajot, L. Kremer & H. Niebaum (Eds.), Lingua theodisca: Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft: Jan Goossens zum 65. Geburtstag. Münster: Lit., 623-631. Click here for the full text

Van Bezooijen, R. en Gerritsen, M.  (1994). De uitspraak van uitheemse woorden in het Standaard-Nederlands: een verkennende studie. De Nieuwe Taagids 87 (2), 145-160. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1993). Die sprachliche Spaltung zwischen den Dialekten von Susteren (NL) und Waldfeucht (D). Verwandte Dialekte wachsen unter dem Einfluss der Standardsprachen auseinander. Volkskultur an Rhein und Maas, 12(3), 11-24. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1993). The methodology of the Syntactic Atlas of Dutch (AND). In W. Viereck (Ed.), Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses. Bd. 2: Historische Dialektologie und Sprachwandel. Sprachatlanten und Wörterbücher. Stuttgart: Steiner, 343-367. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1991). Soziologische Aspekte der Kenntnis und der Verwendung des Dialekts in der niederländischen Provinz Limburg. In D. Arens (Ed.), Rhein-Maas-Kulturraum in Europa: Ergebnisse eines Symposions in Aachen (25.-27. Oktober 1990). Köln: Rheinland-Verlag, 50-61. Click here for the full text

De Schutter, G., Gerritsen, M., & van Bree, C. (1990). Syntaxis een groeipool van de dialectologie. In G. De Schutter, M. Gerritsen & C. van Bree (Eds.), Dialectsyntaxis. Amsterdam: P. J. Meertens-Instituut, 1-10.

Gerritsen, M. (1990). Methodologische aspecten van het onderzoek naar de regionale spreiding van syntactische varianten voor de Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND). In G. De Schutter, M. Gerritsen & C. van Bree (Eds.), Dialectsyntaxis. Amsterdam: P. J. Meertens-Instituut, 48-62.

Gerritsen, M., & Brussaard, N. (1989). Snelkookpanne …: de druk van het dialect op de uitspraak van ontleningen uit het Standaard Nederlands. Forum der letteren, 30(2), 135-155. Click here for the full text.

Gerritsen, M. (1985). Alters und geschlechtsspezifische Sprachverwendung. In W. Besch & K. J. Mattheier (Eds.), Ortssprachenforschung: Beiträge zu einem Bonner Kolloquium. Berlin: Schmidt, 79-109. Click here for the full text

Gerritsen, M., & Jansen, F. (1982). The interplay between diachronic linguistics and dialectology: some refinements of Trudgills formula. In J. P. Maher, A. R. Bomhard & E. F. K. Koerner (Eds.), Papers from the 3rd international conference on historical linguistics. Amsterdam: Benjamins, 11-37. Click here for the full text

Gerritsen, M., & Jansen, F. (1982). Veranderingen in de Noordhollandse ui: ontwikkeling of aanpassing? Spektator, 12(1), 50-76. Click here for the full text. 

Gerritsen, M. (1981). Review of J. K. Chambers & Peter Trudgill, Dialectology. English World-Wide, 111-114.

Gerritsen, M. (1981). Dialectologie. In W. de Geest, R. Dirven & Y. Putseys (Eds.), Twintig facetten van de taalwetenschap. Leuven: Acco, 217-233.

Gerritsen, M., & Jansen, F. (1980). Word frequency and lexical diffusion in dialect borrowing and phonological change. In W. Zonneveld, F. van Coetsem & O. W. Robinson (Eds.), Studies in Dutch phonology. Den Haag: Nijhoff, 31-54. Click here for the full text

Gerritsen, M., & Jansen, F. (1979). Een 50-jarige theorie over klankverandering getoetst aan 18 ui-woorden in 100 jaar. In M. Gerritsen (Ed.), Taalverandering in Nederlandse dialekten. Honderd jaar dialektvragenlijsten 1879-1979. Muiderberg: Coutinho, 63-91.

Gerritsen, M. (1979). Een eeuw lang dialektvragenlijsten invullen. Mededelingen van het P.J. Meertens-instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde(31), 15-24.

Gerritsen, M. (1978). Het dialekt van vrouwen, nu eens ouderwets dan weer modern. In D. Brouwer, M. Gerritsen, D. de Haan, A. van der Post & E. de Jong (Eds.), Vrouwentaal en mannenpraat. Verschillen in taalgebruik en taalgedrag in relatie tot de maatschappelijke rolverdeling. Amsterdam: van Gennep, 40-68. Click here for the full text

Gerritsen, M., & Jansen, F. (1978). A quantitative analysis of the borrowing of Standard Dutch [ei] in the dialects of the province of North Holland between 1895 and 1970. Michigan Germanic Studies, 4(2), 177-201.

Non specialist publications

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1995). Uitheemse woorden in Nederlandse mond (1) – De uitspraak van vreemde woorden varieert nogal. Hoe zit het met die van de Engelse leenwoorden goal en drugs? Onze Taal, 64(1), 16-17.  Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1995). Uitheemse woorden in Nederlandse mond (2) De Franse leenwoorden restaurant en politie. Onze Taal, 64(4), 86-87. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1995). Uitheemse woorden in Nederlandse mond (3) – De Franse leenwoorden speciaal, cruciaal, aubergine, energie en ingenieur. Onze Taal, 64(7-8), 180-181. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1995). Uitheemse woorden in Nederlandse mond (4) Griekse-Latijnse woorden als scepter, euthanasie en auto. Onze Taal, 64(10), 248-249. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M. (1992). Tussen spijkerbroek en nagelboks: het aanpassingsvermogen van dialecten. Onze Taal, 61(5), 91-93. Herdrukt in H. Pander Maat (Ed.), Een onderzoeksplan schrijven. Bussum: Coutinho. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M. (1991). Met een spijkerbroek door de Limburgse dialecten. Medewerkerscontact WBD en WLD, 2(2), 4-10.

Gerritsen, M., & Jansen, F. (1981, 1 oktober). Gebakje of taartje, chique, chiquer, chicst. NRC Handelsblad, p. Wetenschapspagina.

Jansen, F.  en Gerritsen, M. (1980, 22 augustus). De ontdekkingen van G. G. Kloeke: Taal is geen boom die steenkool wordt. NRC Handelsblad, p. Achterpagina.  Click here for the full text

Jansen, F.  en Gerritsen, M. (1980, 27 augustus). In het spoor van G. G. Kloeke; “In het volgende dorp, dáár praten ze raar!” NRC Handelsblad, p. Achterpagina.  Click here for the full text

Jansen, F.  en Gerritsen, M. (1980, 3 september). In het spoor van G. G. Kloeke; Hollands? Daar vind ik niks an. NRC Handelsblad, p. Achterpagina. Click here for the full text

Jansen, F.  en Gerritsen, M. (1980, 15 oktober). De speurtochten van G. G. Kloeke; Dialect en lekke banden. NRC Handelsblad, p. Achterpagina. Click here for the full text

 

J

Advertentie
%d bloggers liken dit: