English as an international language or lingua franca

Books

Gerritsen, M. (2014). Non-nativeness als spelbreker. Nijmegen: Van Eck & Oosterink. ISBN 978-90-9028-732-4, 25 p. Click here for the full text and here for the PowerPoint.

Articles

Neijari, W., Gerritsen, M, Planken, B. and Van Hout, R. (2020). Where does a ‘foreign” accent matter? German, Spanish and Singaporean listeners’ reactions to Dutch-accented English and standard British and American English. Plos One April 29, 2020. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0231089

Neijari, W., Gerritsen, M, Planken, B. and Van Hout, R. (2019). Refinement of  the  matched-guise technique for  the study of  the  effect of non-native accents compared to native accents. Lingua 2019, 90-105. Click here for the full text

Gerritsen, M. (2017). Review of Alison Edwards “English in the Netherlands: Functions, forms and attitudes”  2016, Amsterdam & Philadelphia, John Benjamins. World Englishes 36, 4, 787-790. Click here for the full text

Gerritsen, M. (2017). English in the EU: Unity through diversity. World Englishes  36, 3, 339-343.  Click on the link below for the full text https://marinelgerritsen.files.wordpress.com/2020/12/gerritsen-2017-we-brexit-3.pdf

Gerritsen, M., Van Meurs, F., Planken, B. & Korzilius, H. (2016). A reconsideration of the status of English in the Netherlands within the Kachruvin Three Circles model. World Englishes 35 (3), 457-475.  Click here for the full text

Groot, E. de, Nickerson, C., Korzilius, H., & Gerritsen, M. (2016). Picture this: Developing a model for the analysis of visual metadiscourse. Journal of Business and Technical Communication, 30(2), 165-201.  Click here for the full text

Meurs, F. van, Planken, B., Korzilius H. and Gerritsen, M.  (2015), Reasons for Using English or the Local Language in the Genre of Job Advertisements: Insights From Interviews With Dutch Job Ad Designers. IEEE Transactions on professional communication, 58 (1), 86-106.  Click here for the full text

Gerritsen, M., & Meurs, F. van (2013). Engelska i produktannonsering iicke-engelskspråkiga länder: Orsaker, användning och effekter. In P.- Å.Lindblom, , F.-M. Kirsch, & A. Rubensson (Eds.), Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring (pp. 85-105). Stockholm: Språkförsvaret. Click here for the full text

Nejjari, W., Gerritsen, M., Haagen. M. van der, & Korzilius, H. (2012). Responses to Dutch-accented English. World Englishes, vol. 31, 2, 248-268. Click here for the full text

Gerritsen, M. en Nickerson, C. (2011). Business English: a lingua franca?  Communication Director, Magazine for Corporate Communication and Public Relations, 04/2011,  62-66.  Click here for the full text

Meurs, F. van, Planken, B, Gerritsen, M. and Korzilius H. (2011). Reasons given by Dutch makers of job ads for placing all-English, partly English or all-Dutch job advertisements in Dutch newpapers: An interview based study. In C. Degano & G.  Garzone (eds.). Discursive Practices and Textual Realizations in Organizational Communication:Product and Process, Frontstage and Backstage. Arcipelago Edizioni. Milano, 53-58. Click here for the full text

Groot, E. de, Korzilius, H., Gerritsen, M. & Nickerson, C. (2011). There’s no Place like Home: UK-Based Financial Analysts’ Response to Dutch-English and British-English Annual Reports texts. IEEE Transactions on Professional Communication Vol. 54, 1, 1-18. Click here for the full text

Gerritsen, M., Nickerson, C. Van Hooft, A., Van Meurs, F., Korzilius, H. Nederstigt, U., Starren, M., Crijns, R. (2010). English in Product Advertisements in Non-English- Speaking Countries in Western Europe: Product Image and Comprehension of the Text. Journal of Global Marketing, 23, 1-17. Click here for the full text

Gerritsen, M. & Nickerson, C. (2010). Cross-cultural Brand Management and Language Choice. Response to the Use of English in Product Advertisements in Non English Speaking Countries in Western and Southern Europe. In Business developments Across Countries and Cultures, edited by Vrontis, D,  Weber, Y,  Kaufmann, R and Tarba, S. EuroMed Press, Nicosia, 439-455. Click here for the full text.

Gerritsen, M and Nickerson, C. (2009). Business English as a lingua franca. In Francesca Bargiela-Chappini (ed.), The Handbook of Business Discourse. Edinburgh    University Press; Edinburgh., 180-194. Click here for the full text

Gerritsen, M., Korzilius, H., Van Meurs, F., & Oorsprong, M. (2007). Plain English for a Dutch Audience: Comprehension and Preference. Technical Communication, 45(3), 319-333. Click here for the full text

Gerritsen, M., Nickerson, C., van den Brandt, C., Crijns, R., Dominguez, N., van Meurs, F., et al. (2007). English in print advertising in Germany, Spain and the Netherlands: Frequency of occurrence, comprehensibility and the effect on corporate image. In G. G. a. C. Ilie (Ed.), The role of English in institutional and business settings. Berlin: Peter Lang, 79-98. Click here for the full text

Gerritsen, M., Nickerson, C., Van Hooft, A., Van Meurs, F., Nederstigt, U., Starren, M., et al. (2007). English in product advertisements in Belgium, France, Germany, the Netherlands and Spain. World Englishes, 26(3), 291-316. Click here for the full text

Nejjari, W., Gerritsen, M., Van der Haagen, M. & Korzilius, H. (2007). De attitudes van Brittten tegenover  sprekers van het Nederlands-Engels. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 77, n. 1, 57-67. Click here for the full text

Gerritsen, M., Korzilius, H., Meurs, F. van , & Oorsprong, M. (2006). Plain Engels voor Nederlanders: Yes! In  H.Hoeken, B. Hendriks & P.J. Schellens (Eds.), Studies in Taalbeheersing, 2. Assen: Van Gorcum, 62-74

Groot, E. B. d., Korzilius, H., Nickerson, C., and Gerritsen, M. (2006). A corpus analysis of text themes and photographic themes in managerial forewords of Dutch-English and British annual general reports. IEEE Transactions on Professional Communication, september 2006, 217-236. Click here for the full text

Gerritsen, M. (2005). De status van het Engels in Nederland en Vlaanderen. In R. van Hout & J. Swanenberg (Eds.), Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten (pp. 57-61). Nijmegen: Quickprint, 57-61. Click here for the full text

Nickerson, C, Gerritsen, M. & van Meurs, F.  (2005). Raising student awareness of the use of English for specific business purposes in the European context: A staff-student project. English for Specific Purposes, 24, 333-345.  Click here for the full text

Gerritsen, M. (2004). Comprehension of and attitude towards English product advertisements in the Netherlands, Germany, Spain and Italy. Proceedings of the 3rd International Conference on Research in Advertising, Norwegian School of Management, 142-147.  Click here for the full text

Gerritsen, M., & Nickerson, C. (2004). Fact or Fallacy? English as a lingua franca in the European business context. In C. Candlin & M. Gotti (Eds.), Intercultural aspects of specialized discourse. Berlin: Lang, 105-125.Click here for the text

Gerritsen, M., Korzilius, H., van Meurs, F., & Gijsbers, I. (2000). English in Dutch Commercials: Not Understood and Not appreciated. Journal of Advertising Research, 40(4), 17-36. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1999). Op weg naar meer reclame in het Fries. Mogelijkheden in het perspectief van Engelse reclames in Nederland. It Beaken, 61(1), 41-54. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M., Korzilius, H., van Meurs, F., & Gijsbers, I. (1999). Engels in commercials op de Nederlandse televisie. Frequentie, uitspraak, attitude en begrip. Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 27(2), 167-186. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1996a). Engelstalige productadvertenties in Nederland: onbemind en onbegrepen. In R. van Hout & J. Kruijsen (Eds.), Taalvariaties. Toonzettingen en modulaties op een thema (pp. 67-83). Dordrecht: Foris. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1995).  ‘English’  Advertisements in The Netherlands, Germany, France, Italy and Spain. In B. Machova & S. Kubatova (Eds.), Uniqueness in Unity, The Significance of Cultural Identity in European Cooperation. Praha: Envirostress, 324-342. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1995). English for Pan-european Advertising. In E. Huls & J. Klatter-Folmer (Eds.), Artikelen van de tweede sociolinguïstische conferentie. Delft: Eburon, 201-215.

van Bezooijen, R., & Gerritsen, M. (1994). De uitspraak van uitheemse woorden in het standaard-Nederlands: een verkennende studie. De Nieuwe Taalgids, 87(2), 145-160. Click here for the full text

Non specialist publications

Gerritsen, M., & Jansen, F. (2001). Teloorgang of survival?: de taalkenmerken die het lot van Engelse leenwoorden bepalen. Onze Taal, 70(2-3), 40-42. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M., & Jansen, F. (2000). Welk Engels idioom kan met succes worden bestreden?  Drie rapporten voor de Stichting LOUT, 75 p.

Gerritsen, M., Gijsbers, I., Korzilius, H., & van Meurs, F. (1999). Engels in NederlandseTV-reclame (2)  Hoe denken consumenten erover en wat begrijpen ze ervan? Onze Taal, 68(1), 18-20. Klik hier voor de volledige tekst

Gijsbers, I., Gerritsen, M., Korzilius, H., & van Meurs, F. (1998). Engels in Nederlandse tv-reclame. Onze Taal, 67(7-8), 175-176.

Gerritsen, M. (1996). Philips nodigt je uit – Engelstalige advertenties blijken zelfs voor hoogopgeleide Nederlanders te moeilijk. Communicatie, 2(9), 26. Click here for the full text

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1995). Uitheemse woorden in Nederlandse mond (1)- De uitspraak van vreemde woorden varieert nogal. Hoe zit het met die van de Engelse leenwoorden goal en drugs? Onze Taal, 64(1), 16-17. Klik hier voor de volledige tekst

Advertentie
%d bloggers liken dit: