Language and gender

Book

Brouwer, D., Gerritsen, M., de Haan, D., van der Post, A., & de Jong, E. (Eds.). (1978). Vrouwentaal en mannenpraat: verschillen in taalgebruik en taalgedrag in relatie tot de maatschappelijke rolverdeling. Amsterdam: Van Gennep.

Articles

Palmen, M.-J., Gerritsen, M, Van Bezooijen, R. (2012). The Effect of Interviewers’ and respondents’ Accent and Gender on Willingness to Cooperate in Telephone Surveys. Open Journal of Modern Linguistics, Vol 2, number 4, p. 159-169. Click here for the full text

Gerritsen, M. (2002). Towards a more gender-fair usage in Netherlands Dutch. In M. Hellinger & H. Bussmann (Eds.), Gender across Languages. Amsterdam: Benjamins., 81-109. Click here for the full text

Gerritsen, M. (2001). Changes in professional terms in the Netherlands. Anglicisation and the neutralisation of gender. In T. van der Wouden & H. Broekhuis (Eds.), Linguistics in the Netherlands. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 101-111. Click here for the full text

Gerritsen, M., & Palmen, M.-J. (1998). De invloed van sekse, accent en beleefdheidsvormen op de respons bij telemarketing. In J. P. Verckens (Ed.), Bedrijfscommunicatie – Referaten van de eerste studiedag. Antwerpen, 99-111.

Gerritsen, M. (1989). Sekseverschillen in kleurterminologie, natuur, cultuur of beide? Handelingen, 43, 257-287.

Gerritsen, M. (1985). Alters und geschlechtsspezifische Sprachverwendung. In W. Besch & K. J. Mattheier (Eds.), Ortssprachenforschung: Beiträge zu einem Bonner Kolloquium. Berlin: Schmidt, 79-109.

Gerritsen, M. (1980). Een kwantitatief onderzoek naar sekseverschillen in het Amsterdams. In G. Geerts & A. Hagen (Eds.), Sociolinguïstische studies, 1: bijdragen uit het Nederlandse taalgebied). Groningen: Wolters-Noordhoff, 154-179.

Brouwer, D., & Gerritsen, M. (1980). Sociolinguïstiek en de tweede sekse. In G. Geerts & A. Hagen (Eds.), Sociolinguïstische studies, 1: bijdragen uit het Nederlandse taalgebied Groningen: Wolters-Noordhoff, 50-61.

Brouwer, D., Gerritsen, M., & de Haan, D. (1979). Speech differences between women and men: On the wrong track? Language in society, 8(33), 33-51. Click here for the full text

Brouwer, D., Gerritsen, M., & de Haan, D. (1979). Eine Übersicht zum Thema ‘Sprache und Geschlecht’ in den Niederlanden. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie, 7(9), 150-162.

Brouwer, D., Gerritsen, M., & de Haan, D. (1978). Verschillen in taalgebruik tussen vrouwen en mannen: een dood spoor? Toegepaste taalwetenschap in artikelen, 4, 52-75.

Gerritsen, M. (1978). Het dialekt van vrouwen, nu eens ouderwets dan weer modern. In D. Brouwer, M. Gerritsen, D. de Haan, A. van der Post & E. de Jong (Eds.), Vrouwentaal en mannenpraat. Verschillen in taalgebruik en taalgedrag in relatie tot de maatschappelijke rolverdeling. Amsterdam: van Gennep, 40-68.

Gerritsen, M., & Jansen, F. (1977). Recensie van D. Brouwer & A. van der Post, Taal en sexe: verschillen in taalgebruik en taalattitude tussen vrouwen en mannen. Spektator, 7(3), 166-169.

Gerritsen, M., & Jansen, F. (1976). Jongens- en meisjespraat. Recensie van D. Brouwer & A. van der Post, Taal en sexe: verschillen in taalgebruik en taalattitude tussen vrouwen en mannen. Meta, 11(2), 7-11.

Non specialist publication

Gerritsen, M. (1979). Seksismen via en in de taal. In B. Sluyzer, F. Marschall & J. Roelands (Eds.), De taalshow. Utrecht: Het Spectrum, 13-16.

Advertenties
%d bloggers liken dit: