Sociolinguistics

Books

Boves, T., & Gerritsen, M. (1995). Inleiding in de sociolinguïstiek. Utrecht: Het Spectrum. Click here for the table of contents and the intro

Gerritsen, M. (1987). Syntaktische verandering in kontrolezinnen: een sociolinguïstische studie van het Brugs van de 13e tot de 17e eeuw. Proefschrift Leiden. Dordrecht: ICG Printing. Click here for table of contents; Click here for a summary in English

Gerritsen, M., & Stein, D. (Eds.). (1992). Internal and external factors in syntactic change. A selection of papers presented at the International Conference on Historical Linguistics. Berlin: Mouton De Gruyter. Click here for the table of contents

Brouwer, D., Gerritsen, M., de Haan, D., van der Post, A., & de Jong, E. (Eds.). (1978). Vrouwentaal en mannenpraat: verschillen in taalgebruik en taalgedrag in relatie tot de maatschappelijke rolverdeling. Amsterdam: Van Gennep. Click here for table of contents and preface

Articles

Van Hout, R., Kruijsen, J. and Gerritsen, M. (2014). Exosmosis along the Romance-Germanic language border in Belgium. The diffusion of French borrowings in the Dutch dialects of Haspengouw. In Casesnoves, R., Forcadell, Montserrat, and Gavaldà, Nurià (eds.) Ens queda la paraula. Estudis de lingüistic aplicada en honor a M. Teresa Turell. (p. 197-223). Institut universitari de lingüistica aplicada Universitat Pompeu Fabra: Barcelona.

Nejjari, W., Gerritsen, M., Korzilius, H. & Van der Haagen, M. (2012). Responses to Dutch accented English. World Englishes, vol. 31, 2, 248-268. Click here for the full text

Palmen, M.-J., Gerritsen, M, Van Bezooijen, R. (2012). The Effect of Interviewers’ and respondents’ Accent and Gender on Willingness to Cooperate in Telephone Surveys. Open Journal of Modern Linguistics, Vol 2, number 4, p. 159-169. Click here for the full text

Gerritsen, M., & Palmen, M.-J. (2007). Effects of agreement in identity between interviewer and  respondents on refusal rate in telephone surveys. In M. Bait & M. C. Paganoni (Eds.), Discourse and Identity in Specialized Communication. Milano: Lubria Edittore, 64-69. Click here for the full text

Gerritsen, M., & van Hout, R. (2006). Sociolinguistic Developments as a Diffusion Process. In U. Ammon, N. Dittmar & K. Mattheier (Eds.), Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. Berlin/New York: De Gruyter, 1574-1592. Click here for the full text

Gerritsen, M., & Palmen, M.-J. (2002). The effect of prenotification techniques on refusal rate in telephone surveys. Document Design, 3(1), 16-29. Click here for the full text

Gerritsen, M., Blasband, M., & Laan, T. (2000). Het succes van ReisWijzer op Internet en een Nederlands sprekende en begrijpende computer voor informatie over het openbaar vervoer in Nederland. In J. P. Verckens (Ed.), Nieuwe media en gevestigde kanalen in de Nederlandse en Vlaamse bedrijfscommunicatie. Antwerpen: Standaard, 44-76. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1999). Divergence of Dialects in a Linguistic Laboratory near the Belgian-Dutch-German border: Similar dialects under the influence of three different Standard Languages. Language Variation and Change, 11(1), 43-66. Click here for the full text

Palmen, M.-J. & Gerritsen, M. 1998). De invloed van sekse, accent en beleefdheidsvormen op de respons bij telemarketing. In J. P. Verckens (Ed.), Bedrijfscommunicatie – Referaten van de eerste studiedag. Antwerpen, 99-111. Click here for the full text

van der Velde, H., van Hout, R.  & Gerritsen, M. (1997). Watching Dutch Change: a Real Time Study of Variation and Change in Standard Dutch Pronunciation. Journal of Sociolinguistics, 1(3), 361-393. Click here for the full text

van der Velde, H., Gerritsen, M., & van Hout, R. (1996). The Devoicing of Fricatives in Standard Dutch. A Real Time Study based on Radio Recordings. Language Variation and Change, 8 (2), 149-176. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1995). Van rijksgrens naar dialectgrens: een onderzoek rondom de Nederlands Duitse staatsgrens. In J. Cajot, L. Kremer & H. Niebaum (Eds.), Lingua theodisca: Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft: Jan Goossens zum 65. Geburtstag. Münster: Lit, 623-631. Click here for the full text

Van Bezooijen, R. en Gerritsen, M.  (1994). De uitspraak van uitheemse woorden in het Standaard-Nederlands: een verkennende studie. De Nieuwe Taagids 87 (2), 145-160. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1993). Die sprachliche Spaltung zwischen den Dialekten von Susteren (NL) und Waldfeucht (D). Verwandte Dialekte wachsen unter dem Einfluss der Standardsprachen auseinander. Volkskultur an Rhein und Maas, 12(3), 11-24. Click here for the full text

Velde, H. v. d., Gerritsen, M., & van Hout, R. (1992). De verstemlozing van de fricatieven in het Standaard-Nederlands. Een onderzoek naar taalverandering in de periode 1935-1993. De Nieuwe Taalgids 88 (1995), p. 422-445. Herdrukt in:  In S. Barbiers, J. Hoeksema & M. van Oostendorp (Eds.), Honderd artikelen over de Nederlandse taalkunde. Leiden: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Click for the full text.

Gerritsen, M. (1991). Mechanisms of standardization: an investigation of changes in three similar dialects under influence of three different standard languages. In R. van Hout & E. Huls (Eds.), Artikelen van de Eerste Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon, 169-190.

Gerritsen, M. (1991). Soziologische Aspekte der Kenntnis und der Verwendung des Dialekts in der niederländischen Provinz Limburg. In D. Arens (Ed.), Rhein-Maas-Kulturraum in Europa: Ergebnisse eines Symposions in Aachen (25.-27. Oktober 1990). Köln: Rheinland-Verlag, 50-61. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1990). The Use of Sociolinguistic Methods in Historical Syntax. In A. Betten (Ed.), Neuere Forschungen zur historischen Syntax des Deutschen: Referate der internationalen Fachkonferenz Eichstätt 1989. Tübingen: Niemeyer, 163-182. click here for the full text

Gerritsen, M. (1989). Een sociolinguïstische aanpak van taalverandering geïllustreerd aan een onderzoek naar het verdwijnen van het gerundium. De Nieuwe Taalgids, 82 (2), 97-120. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1987-1988). Sociolinguistic Developments as a Diffusion Process. In U. Ammon, N. Dittmar & K. Mattheier (Eds.), Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society (pp. 1574-1592). Berlin/New York: De Gruyter. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1975-1976). Woordgetel. Meta, 10(6), 6-10.

Gerritsen, M. (1978). Het dialekt van vrouwen, nu eens ouderwets dan weer modern. In D. Brouwer, M. Gerritsen, D. de Haan, A. van der Post & E. de Jong (Eds.), Vrouwentaal en mannenpraat. Verschillen in taalgebruik en taalgedrag in relatie tot de maatschappelijke rolverdeling. Amsterdam: van Gennep, 40-68. Click here for the full text

de Vries, J. W., Franken, A. F. M., Jansen, F., & Gerritsen, M. (1974). De Slot-t in consonantclusters te Leiden: een sociolinguistisch onderzoek. Forum der letteren, 15(4), 235-250.  Herdrukt in G. Geerts & A. Hagen (Eds.), Sociolinguïstische studies, 1: bijdragen uit het Nederlandse taalgebied (pp. 65-79). Groningen: Wolters-Noordhoff. Click here for the full text.

Non specialist publications

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1996). Hoe vergroot ik de effectiviteit van mijn telemarketing? Ad Rem, Tijdschrift voor zakelijke communicatie, 10(4), 9-13. Click here for the full text

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1995). Uitheemse woorden in Nederlandse mond (1) – De uitspraak van vreemde woorden varieert nogal. Hoe zit het met die van de Engelse leenwoorden goal en drugs? Onze Taal, 64(1), 16-17. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1995). Uitheemse woorden in Nederlandse mond (2) De Franse leenwoorden restaurant en politie. Onze Taal, 64(4), 86-87.  Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1995). Uitheemse woorden in Nederlandse mond (3) – De Franse leenwoorden speciaal, cruciaal, aubergine, energie en ingenieur. Onze Taal, 64(7-8), 180-181. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M., & van Bezooijen, R. (1995). Uitheemse woorden in Nederlandse mond (4) Griekse-Latijnse woorden als scepter, euthanasie en auto. Onze Taal, 64(10), 248-249. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M. (1992). Tussen spijkerbroek en nagelboks: het aanpassingsvermogen van dialecten. Onze Taal, 61(5), 91-93. Herdrukt in H. Pander Maat (Ed.), Een onderzoeksplan schrijven. Bussum: Coutinho. Klik hier voor de volledige tekst

Gerritsen, M. (1991). Met een spijkerbroek door de Limburgse dialecten. Medewerkerscontact WBD en WLD, 2(2), 4-10.

Gerritsen, M., & Jansen, F. (1981, 1 oktober). Gebakje of taartje, chique, chiquer, chicst. NRC Handelsblad, p. Wetenschapspagina.

Jansen, F.  en Gerritsen, M. (1980, 22 augustus). De ontdekkingen van G. G. Kloeke: Taal is geen boom die steenkool wordt. NRC Handelsblad, p. Achterpagina.  Click here for the full text

Jansen, F.  en Gerritsen, M. (1980, 27 augustus). In het spoor van G. G. Kloeke; “In het volgende dorp, dáár praten ze raar!” NRC Handelsblad, p. Achterpagina.  Click here for the full text

Jansen, F.  en Gerritsen, M. (1980, 3 september). In het spoor van G. G. Kloeke; Hollands? Daar vind ik niks an. NRC Handelsblad, p. Achterpagina. Click here for the full text

Jansen, F.  en Gerritsen, M. (1980, 15 oktober). De speurtochten van G. G. Kloeke; Dialect en lekke banden. NRC Handelsblad, p. Achterpagina. Click here for the full text

 

 

Advertentie
%d bloggers liken dit: